Portálunkon keresztül országos digitális talajtulajdonság és általánosabb értelemben vett talajtérképeket teszünk strukturált módon elérhetővé két fajta módon.

Az atlasz verzióban készre szerkesztett képi formátumban jelenítjük meg Magyarország talajtakarójának különböző jellemzőit. A térképek szabadon letölthetők. Javasolt felhasználásuk szöveges anyagokban (dolgozatok, tanulmányok, tananyagok etc.), illetve előadásokban illusztrációként. A talajjellemzőkre vonatkozó interaktív térképek szabadon böngészhetők. A tematikus tartalom nagyítása és változtatható átlátszóságú megjelenítése, illetve kétféle módon választható alaptérképi háttér segíti a földrajzi térben való tájékozódást.

A térképi adatokhoz való hozzáférés egyéb lehetőségeivel kapcsolatban keressenek minket elérhetőségeinken.

A bemutatott térképek által közvetített információk jobb megértéséhez javasoljuk elolvasni a térbeli talajinformációk (alap és általánosabb értelemben vett talajtérképek) értelmezésére és előállítására vonatkozó alábbi, rövid összefoglalót.

A térbeli talajinformációk (alap és általánosabb értelemben vett talajtérképek) értelmezésének és előállításának új paradigmája a következőkre épül:

• A talajjellemzők térképi megjelenése térbeli becslés eredménye.
• A térbeli becslés alapja a térképezendő területre teljes fedettséget biztosító, a talajképződési folyamatokkal, illetve azok következményeivel kapcsolatban álló, környezeti tényezőkre vonatkozó térbeli változók és a térképezendő talajtulajdonság kapcsolatának modellezése.
• A térbeli modellezés geoinformatikai környezetben történik geostatisztikai és adatbányászati módszerek, illetve ezek kombinációinak felhasználásával.
• A korszerű módszerek a térképi eredményen túl a térbeli becslések globális és lokális pontosságát és megbízhatóságát is szolgáltatják.
• A térképi végtermék a felhasznált referencia és segédadatok, illetve a módszer(ek) hármasának eredménye; minősége és használhatósága ezek függvényében alakul.
• A térbeli becsléshez a legteljesebb és egyben az aktuálisan elérhető legpontosabb adatok felhasználása mind a térképezendő változó, mind a modellezésben használt segédváltozók részéről.
• Az új környezetben előállított talaj téradatok (talajtérképek) tematikájukban, azok reprezentációjában, mélységi vonatkoztatási lehetőségeikben messze túlmutatnak a korábbi térképek által közvetített tematikus tartalmakon.
• Az újonnan előállított talaj téradatok és az azok alapján szerkesztett, kartografált térképek az adott tematikán túl az elkészítésükre és a pontosságukra vonatkozó információkkal együtt alkotnak egységes adatrendszert.
• A térképezett talajtani változókat a tematikai robosztussággal szemben a feladat-orientáltságban, a célspecifikusságban megmutatkozó funkcionalitás jellemzi.

További információk:

„Mi várható a megújult hazai talaj téradat infrastruktúrától?”

Előadás - Tanulmány